Τα Νέα μας

Επιστολή στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με αριθμ. πρωτ. 16/12.5.2018 για ζητήματα που αφορούν την ενσωμάτωση του ΕΚ 2015/262

Μετά από αίτημά τους ενημέρωση στην ΠΦΠΟ και στην κα Δημοπούλου από την επιτροπή για τα ιπποειδή, για ζητήματα που αφορούν τα ιπποειδή (6.2.2018 και 15.4.2018)

Επιστολή με αριθμ. πρωτ. 7/11.3.2018 στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με αφορμή το Νομοσχέδιο για την προστασία των ζώων για την κατηγοριοποίηση των ιπποειδών και στην Ελλάδα.

Δελτίο τύπου από κοινού με animal action gawf 11.1.2018 για το ψήφισμα σχετικά με την δημιουργία θεσμικού πλαισίου και ελεγκτικών μηχανισμών σχετικά με την ευζωία των ιπποειδών.

Ερώτημα στο ΥΠΑΑΤ με αριθμ. πρωτ. 53/4.7.2017 για την αδειοδότηση πλατφόρμας άμαξας.

Επιστολή στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Με αριθμ. πρωτ. 49/26.6.2017 ζητάμε την ενσωμάτωση της Κοινοτικής Νομοθεσίας 2015/262 καθώς και τροποποίηση του 4039/12 ώστε να συμπεριλαμβάνονται με ξεκάθαρο τρόπο τα ιπποειδή.

Επιστολή στην Ένωση Εισαγγελέων, την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και την ΠΦΠΟ

Με αφορμή την ημερίδα για μια Ελλάδα χωρίς αδέσποτα την οποία παρακολουθήσαμε, επισημάναμε με επιστολή μας με αριθμ. πρωτ. 43/7.5.2017 στους παραπάνω φορείς την έλλειψη αναφοράς της κατηγορίας των ιπποειδών καθ’ όλη την διάρκεια της ημερίδας.

Καταθέσαμε προτάσεις και εξηγήσαμε για ποιο λόγο έπρεπε να γίνει αναφορά.

Επιστολή στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Με αριθμό πρωτ. 28/23.11.2016 καταθέσαμε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επιστολή για την ενσωμάτωση Κοινοτικού Κανονισμού και πρόταση προσαρμογής ισχύουσας Εθνικής νομοθεσίας.

Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Μιχάλη Γελασάκη και το musicpaper.gr για την φιλοξενία του banner με την ιστοσελίδα του συλλόγου μας. Μας βοηθά πολύ στο να μάθει ο κόσμος για την έναρξη λειτουργίας μας και να ενημερωθεί μέσα από την σελίδα για θέματα προστασίας των ιπποειδών.
http://www.musicpaper.gr/
banner musicpaper gr

Η πρώτη παρουσίαση του συλλόγου μας στο περιοδικό «Ιππασία» τεύχος 337, Ιανουάριος 2016. Το σωματείο θα ξεκινήσει αρχικά με ενέργειες που αφορούν την βελτίωση της νομοθεσίας για να προχωρήσει αργότερα μέσα από συντονισμένες δραστηριότητες στην περίθαλψη ιπποειδών.

ippasia

Ο εθελοντισμός και η νομοθεσία είναι τα σημαντικότερα εργαλεία που διαθέτουν οι φιλοζωικές οργανώσεις αλλά και οι πολίτες που ενδιαφέρονται για την προστασία των ζώων.

Καταθέσαμε στην Πανελλήνια Φιλοζωική Ομοσπονδία έγγραφο με αριθμό πρωτ. 05/30.11.15 και θέμα, «Κατάθεση πρότασης για την βελτίωση υφιστάμενης νομοθεσίας περί προστασίας των ζώων, με ειδική αναφορά και μέριμνα για τα ιπποειδή».

Σκοπός είναι να ενσωματωθούν οι προτάσεις στην νομοθετική εισήγηση της Π.Φ.Ο. καθώς και σε ενημερωτικές εγκυκλίους προς τους ενδιαφερόμενους φορείς.

eikastiko